Iwona Mateuszuk

Iwona Mateuszuk

  • Position:
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyła wiele szkoleń z zakresu pomocy i interwencji terapeutycznej, metodologii badania psychologicznego i opinioodawstawa, m.in. dwuletnie, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studium z diagnozy psychologicznej dziecka, w tym diagnozy wykorzystania seksualnego. Ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w instytucjach pomocowych: z osobami chorującymi psychicznie oraz w domu dziecka, ośrodku diagnostycznym, szkołach, projektach społecznych. Jestem zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestniczy w Sekcji Diagnozy PTP. Przez 9 lat pełniła funkcję biegłego sądowego. Opiniowała m.in. w sprawach cywilnych: rozwodowych, opiekuńczych, gdy rodzice dążą do ustalenia formy opieki nad dzieckiem oraz w sprawach karnych, np. dotyczących przemocy w rodzinie. Cały czas pracuje jako trener, prowadzi zajęcia dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, kursy pedagogiczne dla pracodawców, zajęcia umiejętności społecznych w ramach projektów unijnych i samorządowych.

Systematycznie szkoli się i superwizuje. Aktualnie jest na drugim roku Stażu Psychoterapeutycznego w nurcie analizy Alexandra Lowena, staż jest certyfikowany przez FSBA, czyli Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej na Florydzie w USA.

Prywatnie żona i mama.

Zakres specjalizacji:

Godziny przyjęć

Skontaktuj się z Iwona Mateuszuk

    Jeśli chcesz zasięgnąć porady psychologa, skontaktuj się w celu uzyskania pomocy