Ferie z Treningiem Umiejętności Społecznych

Ferie z Treningiem Umiejętności Społecznych

Serdecznie zapraszamy na kolejne ferie terapeutyczne z Treningiem Umiejętności Społecznych, podczas których dzieci będą mogły pracować nad umiejętnościami, które polski system szkolnictwa niestety wciąż pomija w programie nauczania.

Zajęcia będą łącznie trwać 8 h dziennie w systemie:
1,5 godziny Treningu Umiejętności Społecznych
2,5 godziny zajęć wzmacniających umiejętności społeczne
2 x 0,5 godziny przerwy na posiłek (istnieje możliwość dokupienia obiadów)
3 godziny zajęć kreatywno-plastycznych